Biegaj z Siwym

Na skraju Krainy rozpoczyna się bardzo gęsty las, którego bujnie rozrosłe drzewa pokrywają dużą część górskich zboczy żywozielonym, wiecznym dywanem. W lesie tym wije się sieć niekończących się ścieżek, szerszych, bądź węższych, po których biegają tu i ówdzie spragnieni emocji Wędrowcy. Dróżki te nie pozwalają się nudzić, to wznosząc się, to opadając i zmuszają ćwiczących do zwiększonego wysiłku. Rozrzedzone powietrze potęgują wyzwanie, choć gęsto rosnące drzewa litują się nad biegnącymi, nieustannie produkując życiodajny tlen. Niektóre z nich zdają się być żywo zainteresowane małymi mrówkami uwijającymi się pomiędzy ich korzeniami, schylając swe powyginane, ciemnobrązowe, popękane kręgosłupy ku ziemi.

Wiele ze ścieżek zbiega się na obszernej Polanie na skraju lasu, gdzie intuicyjnie powstał punkt co większych zbiórek przed grupowymi biegami. To tu najczęściej można spotkać brata Yarpenna - Siwego, który stara się zaszczepić w Wędrowcach pasję do biegania. To tu powstają opowieści o długich treningach, biegach głęboko w las, w trakcie których spotkać Cię może niejedna przygoda...

* * *